+7 = 13 

ˊé

  1. 昆蟲總稱相類軀體肥大觸角細長灰白靜止水平放置大都屬於晝伏夜出種類

  2. 蛾眉簡稱

  3. 形狀寄生物木耳」,」。

  4. 國有

  1. 須臾不久漢書··外戚·倢伃》:使大幸。」」。

+7 = 13 

ˇ

  1. 」。

moth
papillon de nuit
Nachtfalter