ㄑㄧㄣqīnㄐㄧㄣˋjìn

  1. 親善接近史記··蒙恬》:親近至上御前。」紅樓夢·三二》:小姐怎麼親近!」靠近接近親密親昵親暱親熱疏遠

  2. 親信臣子·》:不失疏遠不違親近。」

intimate, to get close to
proche, intime
jdn nähern (V)​, eng verbunden, vertraut, jdn nah sein (Adj)​