ㄅㄧㄢˋbiànㄍㄥgēng

  1. 更改史記··相國世家》:何為相國舉事變更蕭何約束。」三國演義·第一》:依舊不敢變更。」變革改變改動更改轉變轉換

to change, to alter, to modify
changer, modifier
Abänderung (S)​