ㄒㄧㄤˋxiàngㄑㄧˊ

  1. 一方一個一個不同棋盤直線橫線組成中間雙方交替 象戲」。

  2. 象棋遊戲使用棋子

Chinese chess
échecs chinois, xiangqi
chinesisches Schach (S)​, Xiangqi (Eig)​, Schachspiel mit 32 Figuren