ㄗㄥˋzèngㄙㄨㄥˋsòng

  1. 無條件物品別人:主辦單位贈送精美禮品歡迎踴躍參加。」」、贈遺」。奉送饋贈饋遺捐贈璧還領受

to present as a gift
offrir, faire cadeau
schenken (V)​