ㄍㄢˇgǎnㄎㄨㄞˋkuài

  1. 迅速現在我們趕快回家。」連忙趕忙趕緊急忙急速從速緩慢

at once, immediately
vite, sans tarder
Eilbrief (S)​, Eile (S)​, eilen (V)​, eilig (V)​, sofort (Adj)​