ㄖㄨˋㄇㄚˋ

  1. 侮辱責罵三國演義·》:從師有人辱罵外方。」紅樓夢·第一》:不想守備不管青紅皂白便作踐辱罵一個女兒幾家?』」唾罵詈罵詬誶咒罵

to insult, to revile, abuse, vituperation
injurier
beschimpfen (S)​, anpöbeln (V)​, verunglimpfen (V)​