ㄐㄧㄣˋjìnㄒㄧㄢˊxián

  1. 進用賢能孟子·梁惠王》:國君進賢不得已。」

Jinxian county in Nanchang 南昌, Jiangxi
Jinxian (Ort in Jiangxi)​ (Eig, Geo)​