ㄘㄞˇcǎiㄨㄟˊwéi

  1. 相傳殷商遺民伯夷叔齊之後不食周粟隱居首陽山采薇臨終采薇史記··伯夷》。比喻隱居山林文選·嵇康·幽憤》:采薇山阿散髮長吟頤性養壽。」·葉憲祖易水寒·第一》:品題長歌采薇。」採薇」。

  2. 詩經·小雅根據詩序采薇遣戍。」采薇采薇。」野菜野豌豆