ㄐㄧㄣjīnㄕㄚshāㄐㄧㄤjiāng

  1. 河川源於青海省巴顏喀喇山長江上游沙金得名玉樹以下金沙江」,西麗水」。

Jinsha river, upper reaches of Yangtze river or Changjiang 長江
Jinsha Jiang