+4 = 12 

ㄍㄞˋgài

  1. (calcium,Ca)​化學元素原子序20。鹼土金屬元素銀白色光澤 延展性空氣氧化化學性質活潑自然界化合物存在人體 存在血漿骨骼煉鋼可作脫氧

calcium (chemistry)​
calcium
Calcium (Element 20, Ca)​ (S, Chem)​, Kalzium (S, Chem)​