ㄊㄨㄥˊtóngㄕㄢshān

  1. 礦山史記··》:豫章銅山招致天下亡命。」

Tongshan county in Xuzhou 徐州[Xu2 zhou1], Jiangsu
Tongshan (Ort in Jiangsu)​ (Eig, Geo)​