ㄌㄨˋㄩㄥˋyòng

  1. 錄取人才加以任用文選·丘遲·陳伯之》:聖朝赦罪棄瑕錄用赤心天下反側萬物。」·蘇軾皇帝〉:擘劃利害不問何人隨事酬勞量才錄用。」任用罷免

to hire (an employee)​, to accept (a manuscript)​ for publication
engager
Beschäftigung (S)​, jn. einstellen, jn. beschäftigen (V)​