ㄒㄧㄢˊxiánㄐㄩ

  1. 獨處獨居禮記·大學》:小人閒居不善無所不至。」莊子·》:黃帝退天下白茅閒居。」

  2. 悠閒自在安居·王建薛濤校書萬里女校書枇杷閒居。」文明小史·二四》:但是閒居鄉里不甘心家下還有積蓄。」閑居」。