ㄔㄣˊchénㄈㄨˇ

  1. 陳舊腐朽宋史··食貨志·》:京師府庫軍人使積久陳腐。」腐朽陳舊 2.迂腐新鮮 2.清新新奇

  2. 不合時宜思想陳腐時代脫節。」

trite, clichéd, empty and trite, banality, platitude
avarié, suranné, banal, désuet