ㄊㄠˊtáoㄑㄧˋ

  1. 陶土製成器物透明水性攝氏百度溫度成品質地粗糙聲音混濁不清粗陶或有陶土成分溫度差異坯體顏色陶器新石器時代大量陶器形制花紋特徵考古學重要斷代依據。」

pottery
poterie
Geschirr (S)​, Irdengut (S)​, Keramik (S)​, Töpferei (S)​, Töpferware (S)​, Tongeschirr (S)​