ㄍㄜˊㄅㄧˋ

  1. 毗連南史···》:隔壁 。」文明小史·第一》:不料隔壁 眼睛早已明明白白私底下告訴大眾。」

  2. 鄰家文明小史·》:右邊隔壁人家所在。」隔鄰

next door, neighbor
voisin, (à la)​ porte d'à côté
nebenan; beim Nachbarn