ㄒㄩㄥˊxióngㄘㄞˊcáiㄉㄚˋㄌㄩㄝˋlüè

  1. 傑出才能謀略·王勃三國〉:雄才大略經緯。」·紅拂記·》:少小英勇雄才大略伯仲。」雄材偉略」。庸碌無能

great skill and strategy
grande habileté et stratégie