ㄉㄧㄢˋdiànㄏㄨㄚˋhuà

  1. 利用作用使互相通話傳達消息工具聲波轉換強弱信號遠處然後還原聲波有線電話無線電話電話機」。德律風

telephone
téléphone
Anruf, Telefongespräch, Telefon... (S)​