ㄊㄡˊtóuㄔㄥˊchéngㄓㄣˋzhèn

  1. 鄉鎮位於宜蘭縣面積平方公里蘭陽平原開發地方北迴鐵路經過風景優美境內紀念碑海水浴場海岸名勝每年中元節舉辦搶孤競賽當地特色民俗活動

Toucheng town in Yilan county 宜蘭縣[Yi2 lan2 xian4], Taiwan
Toucheng (Ort in Taiwan)​ (Eig, Geo)​