ㄈㄥfēngㄩㄣˊyún

  1. 易經·》:雲從龍,風從虎聖人萬物。」比喻同類事物際遇得時文選·吳質·太子》:幸得下愚風雲。」文選··張良》:風雲帝師。」

  2. 比喻變化莫測·李白猛虎〉:張旭風雲。」

  3. 比喻文選·左思·吳都》:徑路風雲。」文選·沈約·碑文》:風雲千里。」

  4. 比喻高位文選·潘岳·荊州》:風雲。」

  5. 比喻豪邁壯烈烈風」、叱吒風雲」。

  6. 比喻天氣·杜甫瘴癘風雲百蠻。」

weather, unstable situation
Fung Wan