ㄕㄡˇshǒuㄒㄧㄢxiān

  1. 最先三國演義·》:首先奔潰。」文明小史·》:教士首先發言對本說道可是這裡的知?』」起首最後

first (of all)​, in the first place
premièrement, en premier lieu
erst, erstmal, zunächst, vor allem, zuallererst, vor allen Dingen, in erster Linie (Adv)​, erstens (Adv)​