ㄙㄠsāoㄖㄠˇrǎo

  1. 動亂不安三國志·三五··諸葛亮》:方今天下騷擾元惡。」擾亂騷動安寧

  2. 擾亂使不安文選·曹植·》:騷擾邊境師徒。」文明小史·》:那些兵丁果然不出騷擾。」

to disturb, to cause a commotion, to harass
déranger, ennuyer
belästigen (V)​, stören (V)​, vergrätzen (V)​