+0 = 11 

ㄋㄧㄠˇniǎo

  1. 脊椎動物一個卵生體溫恆定全身羽毛肺呼吸前肢變化翅膀飛行後肢行走站立一般鳥類飛翔退化不能種類繁多遍布世界

  2. 四部

+0 = 11 

ㄉㄧㄠˇdiǎo

  1. 男性生殖器·馮夢龍古今··容悅·》:大學士萬安進賢藥劑吉士御史時人 御史。」」。

  2. 罵人穢語水滸傳·三五》:便罷沒可得!」

variant of 屌[diao3], penis, bird
pénis, oiseau, 196e radical
Vogel (S, Bio)​, Radikal Nr. 196 = Vogel