ˋànㄖㄢˊránㄒㄧㄠxiāoㄏㄨㄣˊhún

  1. 心神沮喪好像失去魂魄文選·江淹·別賦》:黯然銷魂而已。」鏡花緣·》:姐姐怎麼忽然別賦恰恰亭亭姐姐面前豈不令人觸動離別黯然銷魂?」黯然神傷

overwhelming sadness (idiom)​; sorrow at parting
(expr. idiom.)​ tristesse accablante, douleur de se séparer