ㄉㄞ˫ㄐㄧ˪tāi‑tsì

  1. ㄘㄨ˪ㄌㄞ˫Tshù‑lāiㄉㄨㄚ˫ㄙㆤ˪tuā‑sèㄏㄤ˫hāngㄉㄞ˫ㄐㄧ˪tāi‑tsìㄌㆲˋlóngㄒㄧ˫sīiㄉㆤtehㄏㄨㄚㆵ̇ㄌㄜㆷ̇hua̍t‑lo̍h小事處理