ㄒㄧㄢㄒㆪsian‑sinn

  1. 教師ㄌㄧˋLíㄉㄧ˫tīㄏㄚㆶ̇ㄏㄠ˫ha̍k‑hāuㄊㄚㆶ̇ㄘㆤtha̍k‑tsheh˪àiㄊㄧㆩthiannㄒㄧㄢㄒㆪsian‑sinnˊㄍㄚ˪ㄒㄧ˫kà‑sī學校讀書老師誨。

  2. 醫生ㄌㄤˊLângㄋㄚ˫ㄒㄧ˫nā‑sīㆠㄜˊbôㄙㆲˋㄎㄨㄞ˪sóng‑khuài˪àiㄎㄧ˪khìㄏㆦ˫hōoㄒㄧㄢㄒㆪsian‑sinnㄎㄨㆩ˪khuànn醫生

  3. 男性稱呼ㄒㄧㄢㄒㆪSian‑sinnㄑㄧㆩˋㄇㆭ˫tshiánn‑mn̄gㄗㄨㄣtsunㄒㄧㄥ˪sìngㄉㄞ˫tāiㆠㄧㄥˊbîng?先生請問大名

  4. 專門技能道士尊稱ㄌㄧㆬˊㄒㄧㄢㄒㆪLîm‑‑sian‑sinnㄉㆤtehㄍㄚ˪kàㄏㄢ˪ㆠㄨㄣˊhàn‑bûn先生漢文