+3 = 5 

ㆠㄠˋbáu

  1. 便宜意外好處Iㄍㆲˋkóngㆠㆤbehㄑㄧㆩˋtshiánnㆣㄨㄚˋguáㄐㄧㄚㆷ̇tsia̍hㄏㄜˋㄌㄧㄠ˫ˊhó‑liāu‑‑êㄐㄧㄣㄐㄧㆩ˪tsin‑tsiànnㄒㄧ˫sīㆠㄠˋㄒㄧˋbáu‑‑sí‑‑ah!

+3 = 5 

ㆠㄠˋbáu

  1. 地支ㆠㄠˋbáuㄒㄧˊsî

  2. 衰運ㄨㄣ˫ㄉㆦˊŪn‑tôoㄍㄧㆩˊkiânnㄉㄧ˫tīㆠㄠˋㆢㄧ˫báu‑‑jī比喻

+3 = 5 

ㄇㄠmauh

  1. 咀嚼食物ㆠㄜˊBôㄘㄨㄧ˪ㄎㄧˋtshuì‑khíㄐㄧˋㄏㄜˋtsí‑hóㄉㄠㆷ̇ㄉㄠㆷ̇ˋta̍uh‑ta̍uh‑áㄇㄠmauh只好慢慢咀嚼。

  1. 形容ㄘㄨㄧ˪tshuìㄇㄠㄇㄠmauh‑mauh