+3 = 5 

ㄎㄧ˪khì

  1. ㄎㄧ˪khìㆢㄧㆵ̇ㄅㄨㄣˋJi̍t‑pún

  2. 從事ㄎㄧ˪khìㄐㄧㄚㆷ̇tsia̍hㄅㆭ˫pn̄gㄎㄧ˪khì𨑨ㄑㄧㄊㄜˊtshit‑thô

  3. 離開˫ㄎㄧ˪khìㆠㄜˊbôㄏㄨㆤˊhuê

  4. 死亡Iㄍㄨ˫ㄋㄧˊkū‑nîㄉㄜ˫tōㄎㄧ˪khì‑‑ah

  5. ㄎㄧ˪ㄌㄧㄠˋㄌㄧㄠˋKhì‑liáu‑liáu‑‑ah!

  1. 表示程度通常(ē)​、(bē)​ㄒㄧㆫSiunnㄗㆤ˫tsēㆣㄨㄚˋguáㄗㄜ˪tsòㆠㆤ˫bēㄎㄧ˪khì

  1. 動詞。……表示動作狀態完成結束ㄏㆦ˫Hōoiㄐㄧㄚㆷ̇ㄎㄧ˪tsia̍h‑‑khìㄗㄠˋㄎㄧ˪tsáu‑‑khì‑‑ah