+2 = 5 

ㄍㆦˋkóo

  1. 過去時代ㄍㆦˋㄗㄚˋkóo‑tsáㄒㄧˊㄉㄞ˫sî‑tāi時候

  1. 過去事物故事ㄍㆲˋㄍㆦˋkóng‑kóo故事ㄏㄨㄞˊㄍㆦˋhuâi‑kóo

  1. Iˊㆠㄨㄣˊbûnㄎㄚkhahㄍㆦˋkóo文章比較