ㄉㄧㄒㄧtik‑sit

  1. 得罪得失土地公,飼無雞。得罪土地公

  1. 是非成敗ㄗㄜ˪ㄌㄤˊTsò‑lângㄋㄚ˫nāㄒㄧㆫsiunnㄍㆤ˪ㄍㄠ˪kè‑kàuㄉㄧㄒㄧtik‑sitㆢㄧㆵ̇ㄐㄧˋji̍t‑tsí˫ㄐㄧㆦtsiokㄆㆮˋpháinnㄍㄨㆤ˪kuè做人如果計較是非成敗日子