ㄒㄧㆫ˫ㄉㄤㄒㄧㆫ˫西ㄙㄞsiūnn‑tang‑siūnn‑sai

  1. ㄌㄧˋLí˫ㄊㄤm̄‑thangㄍㄜkohㄉㄧ˫tīㄏㄧㄚhiaㄒㄧㆫ˫ㄉㄤㄒㄧㆫ˫西ㄙㄞsiūnn‑tang‑siūnn‑saiㄍㄨㆩˋㄍㄧㄣˋkuánn‑kínㄗㄜ˪tsòㄎㄤㄎㄨㆤ˪ㄌㄚkhang‑khuè‑‑lah!做工