+9 = 12 

ㆢㄧㄚˋjiá
liáㄌㄧㄚˋ

  1. 引起ㆢㄧㄚˋjiáㄉㄞ˫ㄐㄧ˪tāi‑tsì惹事帶來麻煩

  2. 引發別人情緒變化ㄌㄧˋLíㄇㄞ˪màiㆢㄧㄚˋjiáㆣㄨㄚˋguáㄒㄧㄨ˫ㄎㄧ˪siū‑khì

引起