+7 = 10 

ㆣㄧㄚㆴ̇gia̍p

  1. 西ㆣㄧㄚㆴ̇ㄌㆤgia̍p‑‑leh

+7 = 10 

ㄫㆤㆷ̇nge̍h

  1. 其他物品中間ㆣㄨㄚˋGuáㄎㄧ˪khìㄏㆦ˫hōoㄉㄧㄢ˫ㄊㄨㄧtiān‑thuiㄇㆭˊmn̂gㄫㆤㆷ̇nge̍hㄉㄧ˫tīㄉㄧㆲtiong‑ng電梯中間