+5 = 8 

ㄉㄧ˫tī

  1. 管理ㄉㄧ˫tī‑anㄉㄧ˫tīㄍㆦkok

  2. 對付使對方ㄍㄢㄋㄚKan‑naㄌㄧˋlí˫ㄉㄤ˪ē‑tàngㄉㄧ˫tīiㄋㄧㄚ˫ㄋㄧㄚ˫niā‑niā只有可以對付

  3. ㄉㄧ˫ㄗㄨㆤ˫tī‑tsuē

  4. 治療ㄉㄧ˫ㄅㆥ˫tī‑pēnn

  5. 從事研究ㄉㄧ˫tīㄏㄚㆶ̇ha̍k