+4 = 8 

ㆠㄨㆵ̇bu̍t

  1. 參見】mi̍h ㄉㆲ˫ㆠㄨㆵ̇tōng‑bu̍tㄒㄧㆵ̇ㆠㄨㆵ̇si̍t‑bu̍tㆠㄢ˫ㆠㄨㆵ̇bān‑bu̍t

+4 = 8 

ㄇㄧㆷ̇mi̍h
mn̍ghㄇㆭㆷ͘

  1. 存在天地一切ㄇㄧㆷ̇ㄍㄧㆩ˫mi̍h‑kiānn西