+4 = 9 

ㄨㄧ˪uì

  1. ㄨㄧ˪ㄙㄨ˫uì‑sūㄨㄧ˪ㆡㄨㄚㆷ̇uì‑jua̍hㄨㄧ˪ㄍㄨㆩˊuì‑kuânn身上

  1. ㄎㄨㆩ˪ㄉㄧㄜㆷ̇Khuànn‑tio̍hㄉㄧㆠㄚti‑bahㄍㆰˋㄍㄚkám‑kakㄐㄧㄣtsinㄨㄧ˪uì豬肉