ㄉㄚㄘㄨㄧ˪ㄍㆦˋtap‑tshuì‑kóo

  1. ㄌㄧㄣˋLínㄋㆭ˫nn̄gˊㄌㄤˊlângㄇㄞ˪màiㄍㄜkohㄉㄧ˫tīㄏㄧㄚhiaㄉㄚㄘㄨㄧ˪ㄍㆦˋtap‑tshuì‑kóo‑‑ah!個人

拍喙鼓盤喙錦
  1. 民間說唱後來演變叫做拍喙鼓(phah-tshuì-kóo)​。

拍喙鼓盤喙錦