+5 = 9 

ㄊㄞthai

  1. ㄗㄚㆴ̇tsa̍pㆣㄨㆤㆷ̇gue̍hㄏㄨㄞˊㄊㄞhuâi‑thai

  1. 抵押不動產ㄏㄧHitㄉㆤ˪tèㄘㄢˊtshânㄐㄧㄜㄐㆪˊtsioh‑tsînnˋㄍㄧㄥí‑kingㄉㆤ˫ㆢㄧ˫tē‑jīㄊㄞthai‑‑ah田地已經抵押

+5 = 9 

ㄊㆤthe

  1. ㄗㆤ˫ㄊㆤtsē‑the

  1. 計算單位ㄙㆥsennㄋㆭ˫nn̄gㄊㆤthe生產