+3 = 10 

ㄍㄧ˪kì

  1. 事物印象腦海ㄌㄧˋLíㄍㄚ˫kāㆣㄨㄚˋguáㄍㄧ˪ㄌㆤkì‑‑leh

  2. 資料抄寫ㄍㄚ˫Kāiˊㄇㄧㄚˊmiâㄍㄧ˪ㄌㄜㆷ̇ㄌㄞˊkì‑‑lo̍h‑lâi名字