ㄉㄚㆶ̇ㄍㆤta̍k‑ke

  1. 大家眾人ㄉㄚㆶ̇ㄍㆤTa̍k‑keㄌㆲˋlóngㄒㄧ˫sīㄍㄚㄍㄧ˫ㄌㄤˊka‑kī‑lângㄉㄧㄜㆷ̇tio̍h˪àiㄏㆦ˫ㄒㄧㆲhōo‑siongㄐㄧㄠ˪ㄍㆦ˪tsiàu‑kòo大家自己互相照顧