+13 = 16 

ㄏㄧㄥˊhîng

  1. ㆣㄨㄚˋGuáㄗㄚㄏㆭtsa‑hngㄍㄚ˫kāㄌㄧˋlíㄐㄧㄜˊtsioh‑‑êㄏㄧㄥˊㄌㄧˋhîng‑‑lí

+13 = 16 

ㄏㄨㄢˊhuân

  1. ㄍㄨㄧㄏㄨㄢˊkui‑huân

  2. itㄎㄧ˪khìㄅㄨputㄏㄨㄢˊhuânㄏㄨㄢˊㄒㄧㆦㆶ̇huân‑sio̍k

+13 = 16 

ㄏㄨㄢ˫huān

  1. 表示界線歸屬ㄍㆲKongㄏㄨㄢ˫huānㄍㆲkongㄙㄨsuㄏㄨㄢ˫huānㄙㄨsuㆠㆤ˫ㄉㄤ˪bē‑tàngㄍㆲkongㄙㄨsuㄅㄨputㄏㄨㄣhun不可公私