ㄗㄚㆴ̇ㄏㄨㆤ˪tsa̍p‑huètsa̍p‑hèㄗㄚㆴ͘ㄏㆤ˪

  1. 日常生活各樣零星ㄗㄚㆴ̇ㄏㄨㆤ˪ˋㄉㄧㆰ˪Tsa̍p‑huè‑á‑tiàmㄉㆤtehㆠㆤ˫bēㄗㄚㆴ̇ㄏㄨㆤ˪tsa̍p‑huè雜貨雜貨

雜貨