+11 = 15 

ㄑㄧㄥˋqìng

  1. 慶祝慶賀 慶生」、豐收」、慶功」。

  2. 值得慶祝紀念日子 」、」、花甲」。

  3. 福澤幸福 積善之家有餘」。

to celebrate
fête, célébration, célébrer, fêter
feiern, gratulieren, Festtag (S)​