+4 = 8 

ㄈㄤfāng

  1. 香味 芳草」、芳香」、」。

  2. 美好用作敬辭對方對方有關事物)​。 芳名」、芳齡」、芳鄰」。

  3. 美好德行名聲 流芳千古」、萬世」。

  4. 花卉香草 爭豔」、孤芳自賞」。

fragrant
parfumé, aromatique, bon, réputé
duftend, wohlriechend