ㄓㄨˊㄅㄨˋzhúbù

  1. 表示動作行為計畫節奏進行)​,相當於」。 逐步深入」、人民生活逐步提高」。

progressively, step by step
peu à peu, graduellement
allmählich (Adj)​, Schritt für Schritt (Adj)​, schrittweise (Adj)​