ㄐㄧㄚˇjiǎㄒㄧㄤˋxiàng

  1. 事物本質不相虛偽表象近來房地產交易似乎活絡起來其實不過是財團炒作假象。」

false appearance, facade
fausse apparence, façade