ㄌㄧㄥˊlíngㄖㄨˋ

  1. 欺負侮辱拍案驚奇·》:眉頭不中意凌辱。」文明小史·》:撫臺大人顧問凌辱起來還了得!」欺凌侮辱愛護

to insult, to humiliate, to bully
insulter, humilier
Kränkung (S)​, empört (V)​