ㄓㄡzhōuㄉㄨㄣdūnˊ

  1. 人名西元1017~1073)​湖南省)​太極圖說通書》,理學開山二程弟子濂溪先生

Zhou Dunyi (1017-1073)​, Song dynasty neo-Confucian scholar
Zhou Dun'yi
Zhou Dunyi (Pers)​