ㄒㄧㄚˋxiàㄔㄠˊcháo

  1. 朝代西元2205~1766)​中國歷史第一個朝代禪讓建立建都河南省)​、西北)​、山西省西北)​等地太康后羿少康中興夏桀暴虐無道商湯夏后氏」。

Xia Dynasty (2070-1600 BC)​
Dynastie Xia
Xia-Dynastie (S, Gesch)​